Agentúra AGE

o nás

 Agentúra vznikla v januári 2003 a reprezentuje ju mladý, no o to menej „opozeraný“ a neovplyvnený tím ľudí schopný vytvoriť originálnu myšlienku ako spôsob reklamného prejavu. Našou vďačnou filozofiou je uspokojovať nielen štandardné požiadavky, ale tiež uskutočňovať netradičné marketingové stratégie. Ponúkame komplexné služby v oblasti budovania značky, mediálnej a marketingovej komunikácie a iných produkčných aktivít. Zákazník agentúry AGE má možnosť vlastnej voľby. Klient si volí optimálny rozsah spolupráce, či už kompletný servis, alebo jednotlivú činnosť podľa ponuky. Pre to, aby vznikla efektívna reklama, musíme poznať správanie, potreby, očakávania a nákupné zvyklosti spotrebiteľa. Musíme vedieť, kto je vlastne spotrebiteľ. Spotrebiteľ je pre nás kráľom trhu.

O čo ide nám aj Vám ?

Správny odkaz pre správne publikum

Naša kreatívna práca nie je iba o nás. Nie je však ani iba o vás. Je jednoducho o nich. Efektívna kreatívna práca sa začína pochopením publika, poznaním, čo chce a čo nechce. Každý biznis má čo povedať. Prihliadame na to, čo chcete povedať a snažíme sa váš odkaz urobiť pútavým, aby ste skórovali…

Agentura AGE

Ako pracujeme ?

Pracovný postup agentúry
 • Komunikácia s klientom
 • Analýza aktuálneho stavu značky, produktu, služieb
 • Návrh strategických riešení
 • Kreatívne riešenia
 • Správne časové naplánovanie
 • Zvolenie postupu
 • Realizácia zvolenej kampane
 • Vyhodnotenie

Kampane

Zaostrené na mediálne kampane
 • Stratégie kampaní
 • Marketingové stratégie + médiamix
 • Tlačené firemné materiály
 • Sales promotion / special events
 • Podpora predaja
 • Jednotný vizuál + dizajn
 • Signmaking
 • Public relations
 • Direct mail
 • Veľkoplošná reklama

Stratégie kampaní

cieľ našich kampaní
 • Identifikácia cieľovej skupiny
 • Výber médií pre určenú cieľovú skupinu
 • Zostavenie a optimalizácia média plánu
 • Zaistenie reklamných plôch, resp. vysielacieho času
 • Grafické návrhy, texty
 • Výroba rozhlasových spotov

Marketingové stratégie

 • Definícia cieľovej skupiny
 • Analýza imidžu
 • Tvorba reklamnej koncepcie
 • Výber komunikačných kanálov
 • Voľba médiamixu

Prečo to robíme ?

Reklamná kampaň, značka, produkt alebo služba s navrhnutou stratégiou Vám zabezpečí budovanie silnej pozície značke s cieľom pre jej ďalší rast, prípadne umožní dosiahnuť zvýšenie predaja výrobkov alebo služieb. Nástrojom môže byť jedine schopná a profesionálna reklamná agentúra.

Vytvoríme pre Vás jedinečnú kampaň, ktorou podporíme vzájomne Vašu značku, predaj výrobkov, alebo služieb, a to originálnym a účinným spôsobom. Výsledkom je pracovný postup zvolený podľa kreatívneho riešenia agentúry, ktoré je otvorené vašim korekciám. Zohľadníme uplatnenie Vami požadované špecifiká.

Kontakt

Adresa: Agentúra AGE, s. r. o., Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
Telefón: 02/ 44 63 73 73
E-mail: office@agentura-age.sk